Kişisel Gelişim Eğitimleri

Telefonla İletişim Becerileri

Telefon günümüzde birçok kurumda vazgeçilmez bir iletişim aracıdır. Telefonda doğru anlaşılmak, sesi etkili kullanmak, doğru kelimeler kullanmak, konuşurken dikkat edilmesi gereken kuralları bilmek, kurumsal imajı güçlendirmek ve olumlu bir izlenim oluşturmak açısından önem arz etmektedir. Telefonda iletişim becerileri eğitimi, drama yöntemlerini de kullanarak, değişik öğrenme metotlarıyla geliştirilmiş olup teorik bilginin doğaçlama ve canlandırmalarla uygulamaya dökülerek özümsenmesi amaçlanmaktadır.

Hedefler

Katılımcıların telefonda doğru iletişim teknikleri konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

  • Telefonda İlk İzlenim

  • Telefonda Beden Dili ve Önemi 

  • Telefonda Ses Tonu ve Önemi 

  • Telefonda Doğru Mesajlar Verebilmek 

  • Telefonda Yasak ve Serbest Olan İfadeler

  • İnsanları Doğru Anlayabilmek

  • İletişim Duvarını Yıkabilmek

Süre

Yarım Gün

Katılımcılar

Halkla ilişkiler personeli, santral operatörleri, sekreterya personeli. (azami 30 kişi)