Mevzuat Eğitimleri

Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları

Eğitimin İçeriği:

  • Taşınır Mal Yönetmeliği ve Taşınır İşlemlerine İlişkin Mevzuat Düzenlemeleri

  • Taşınıra İlişkin Temel Bilgiler

  • Aktörlerin Görev , Yetki ve Sorumlulukları

  • Defter ve Belgeler

  • Kurulan Komisyonların Görev Yetki ve Sorumlulukları

  • Taşınıra İlişkin Gerçekleştirilen İş ve İşlemler

  • Sayım ve Devir İşlemleri

  • Taşınır Mal Hesapları ve Cetvelleri

  • Numaralandırma ve Kod Sistemi

Hedefler

 

İçerik

 

Süre

1 saat

Katılımcılar