Kişisel Gelişim Eğitimleri

Stresle Barışık Yaşayabilme

 

Hedefler

Günümüzün yaşam koşullarında stresin kaçınılmaz olduğu artık hepimizce biliniyor. Bu seminer: hem iş hem de özel yaşamımızda verimliliğimizi düşüren ve uzun vadede sağlığımızı tehdit eden stresle başa çıkma tekniklerini tanıtmayı amaçlamaktadır.

İçerik

 • Stresi Tanımak

 • Sosyoloji ve Stres İlişkisi

 • Psikoloji ve Stres İlişkisi

 • Bedenimize ve Duygularımıza Duyarlılık Geliştirmek

 • Stres Altında Olmanın Yararları

 • Stresin Hasarları

 • Strese Yatkın Kişilikler

 • Strese Neden Olan Etkenleri Erken Algılama

 • Stres Tetikçisi Beslenme Biçimleri

 • Yaşam Tarzı ve Stres Dengesi

 • Beden Zihin Bütünlüğü

 • İçimizdeki Çocuk

 • Kronik / Akut Stres

 • Stres Tepkileri (Saldırgan Tepkiler-Bilişsel Çarpıtmalar-Savunma

Mekanizmaları)

 • Stresin Etkilerini Gidermek İçin Bazı Teknikler

 • Hatha Yoga (Streching)

 • Gevşeme Teknikleri

 • Nefes Çalışmaları

 • Meditasyon

 • Olumlu Hayal Psikozu

 • Yaratıcı İmgeleme

 • Egzersizler ve Beden Hareketleri

 • Dua ve İçsel İletişim

 • Strese ve Kişiliğe Göre Hobiler

 • Strese Karşı Dayanıklılığımızı Artırma Yolları

 • Karar Alma Mekanizmasını Doğru Kullanma

 • Kişisel Değişim Yönetimi

 • Alışkanlıkların Değiştirilmesi

 • Zihinsel Değişim

 • Bakış Açısını Farklılaştırma

 • Davranışsal Değişim

 • 7’nin Sırrı

 • Stres Yönetiminde Kurumsal Yaklaşım Teknikleri

 • Öğretici Yanlışlardan Faydalanmak

 • Bir Psikolojik Danışmandan Öneriler

Süre

1 ya da 2 gün seçenekleri mevcuttur.

Katılımcılar

Tüm belediye yönetici ve çalışanları. (Maksimum 16 kişi)