Mevzuat Eğitimleri

Resmi Yazışma Kuralları

Kamu kurumlarında, idari işlemler yürütülürken tabii olarak belge üretilir. İdari işlemlerin delili olan bu belgelerden biri de yazışmalardır. Kamu kurumlarında üretilen yazışmalar, resmi bir nitelik taşıdığı için bir takım protokol kurallarına uygun olmalıdır. Yazıların form özelliklerini düzenleyen bu kurallar, en son 2 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir. Her ne kadar yazışmalarda uyulacak kurallar bu Yönetmelik’te düzenlenmiş olsa da gerek maddelerde yer alan hükümlerin ve gerekse müdürlüklerde memurların karşılaştığı sorunların uygulamalı olarak açıklanmaya ihtiyacı vardır. Aynı zamanda günlük iş yaşamında var olup, prosedürlerde karşılığı bulunmayan – yerine (Y.) imza atmak gibi- bir takım bürokratik uygulamalarla karşılaşılabilmektedir. Kamu kurumlarının dışa yansıyan vitrini ve kurumsal kimliğinin göstergesi olan resmi yazışmalar kurallara uygun üretilmelidir. Bunun sağlanması ise yazışmalarla ilgili protokol kurallarının örneklerle açıklanıp anlatılması ile mümkündür.

Hedefler

 Eğitim programına iştirak eden katılımcıların, çalıştıkları kurumda doğru, düzenli ve yazışma kurallarına uygun belge üretmelerini sağlayacak bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.

İçerik

  • Vaka Çalışması (Bir Konuda Resmi Yazışma Hazırlayarak, Mevcut Bilgilerin Görülmesi)

• Resmi Yazışmalarla İlgili Prosedürler

• Doğru ve Yanlış Örnekler Üzerinde Görüşme

• Yazışmalarda Başlık, Sayı, Konu, Tarih, İlgi ve Hitap Başlığı Hakkında Çözümleyici Örnekler

• Yazı Metninde Şekil ve İçerik Kuralları

• “Arz” ve “Rica” Kuralları, Karşılaşılan Problemlere Çözüm Önerileri

• İmzada Şekil, Makam Oluru, Çoklu İmza, Yetki Devri ve Vekâleten Atılan İmzalar

• Ek, Paraf, Koordinasyon, Dağıtım ve İlgili Kişiyi Gösterme Usulü

• Elektronik Yazışmalar, E-İmza, Kep, E-Yazışma Teknik Rehberi

• Yazışmalarda Cevap Süresi ve Acele Yazılar

• Vaka Çalışması (Başta Hazırlanan Yazışmanın Yeni Kurallara Göre İncelenmesi)

Süre

Yarım Gün

Katılımcılar

Belediyelerde görev yapan ve resmi yazışma kuralları hakkında bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen yönetici ve çalışanlar.