Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri

Proje Döngüsü Yönetimi

Projenin fikir olarak türetilmesi aşamasından uygulama sürecinin tamamlanmasına kadar geçen sürede kaliteyi, verimliliği ve etkinliği en iyi şekilde gerçekleştirmeyi amaçlayan bir proje yönetim yaklaşımıdır. Bu uzaktan eğitimin amacı; bir projenin tasarlanmasından yazımına ve ilgili destek programına başvurulmasından projelerin tüm aşamalarında zaman, para, kalite, insan, müşteri tatmini, risk gibi yönetim için gerekli tekniklerin planlanma ve kontrol etme yöntemlerinin her birinin işlenerek, proje yazımının ve yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesi ve proje yöneticilerinin yetiştirilmesidir. Proje teklifi yazımına yönelik etkileşimli dijital uygulamalı bu eğitim programı ile; Kalkınma Ajansı hibe programları, AB hibe programları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, diğer ülke konsoloslukları ve ülkelerin ikili hibe programları, Bakanlıkların açtıkları geliştirme programları için proje döngüsü yönetimi eğitimi alınarak proje teklifi başvuruları yapılabilecektir.

Hedef:

Eğitime katılanların, özellikle projelerin tasarlanırken gerçek durum ile ulaşılması gereken durum arasındaki dengeyi gözetme ve ayakları yere basan somut ve spesifik bir proje konusuna odaklanma konusunda gerçek bir farkındalık kazanması hedeflenmektedir. Proje kelimesi ile proje fikri ve proje yazımı geliştirmenin PCM metodu ile gerçekleştirilmesi gerektiği ve iyi bir ön hazırlık sürecinin yapılmasının proje başarısı için çok büyük fayda sağlayacağı aktarılacaktır. Yine, katılımcılar tarafından, proje hazırlamanın aslında son derece kurgusal tasarımı gerektiren ve birçok riskin önceden düşünülmesi gereken zorlu bir süreç olduğunun farkına varılması, ancak PCM metodunun bunu ne kadar da kolaylaştırdığı anlaşılacaktır. Özellikle katılımcılar, projelerin tasarlanırken dışsal koşulların (varsayımların ve risklerin) irdelenmesinin ve analiz edilmesinin, projenin belkemiğini, başarısını ve uygulamada karşılaşılacak zorlukların önceden görülmesini sağlayacağını göreceklerdir.


Uzaktan Eğitim Yöntemi:

Türkiye’de 2020 Mart ayının ortalarında ortaya çıkan Koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle, sosyal izolasyon ve evde kal tedbirleri öne çıkmıştır. Bu süreç, yüzyüze gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini de doğrudan etkilemiştir. Bu gerekçelerden ötürü, malum salgın öncesinde verdiğimiz PCM eğitiminin yöntemi de değişmiştir. Dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde, bizler de hem dijital dönüşümün sunduğu uzaktan sesli ve görsel araçlarla desteklenen dijital PCM eğitim programına geçtik, hem de bu dijital teknolojiler ile eğitmenle katılımcılar arasındaki etkileşimi sağlayacak şekilde PCM eğitim programımızın içeriğini PCM metodolojisine bağlı kalarak değiştirdik. 


Katılımcılar:

Belediye
lerin AB proje bürolarında ve çeşitli proje ofislerinde görev yapan personelleri.
 
- Belediyenin proje yazımı konusunda kendini geliştirebilecek ve proje üretebilecek tüm bölümlerinde görev yapan personelleri.

Süre: 13 Ders (780 Dakika = 13 Saat)

Her ders için ayrı kayıt alınacaktır.

Ders 1&2 / PCM Giriş http://quq.la/YTCg0

Ders 3&4 / Proje Fikrini Kurgulama http://quq.la/fPF3v

Ders 5&6 / Uzaktan Etkileşimli Proje Teklifi Yazma 1 http://quq.la/5iXka

Ders 7&8 / Uzaktan Etkileşimli Proje Teklifi Yazma 2 http://quq.la/OpaGA

Ders 9 / Uzaktan Etkileşimli Proje Teklifi Yazma 3 http://quq.la/U9r4n

Ders 10&11 / Gantt Diyagramı ile Faaliyet Planı ve Bütçesi http://quq.la/Rpypd

Ders 12&13 / Proje Teklifinin Uygulama ve İzleme Süreci http://quq.la/5BOnU


Hedefler

Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi ile katılımcılara proje yazımının ilke ve teknikleri doğrultusunda proje tasarlama, geliştirme, yazma ve sunma bilgi ve yeteneğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

İçerik

  • Kalkınma Ajansları ve Diğer Hibe Programları Hibe Sisteminin İşleyişi

  • Proje Tasarlama Proje Hazırlama Tekniği ve Analizi

  • Proje Planlaması ve Hedefler

  • Mantıksal Çerçeve Matrisi

  • Sorun, İhtiyaç, Hedef, Strateji, Risk Analizleri

  • Bütçe Yönetimi

  • Proje Teslimi

Süre

4 gün

Katılımcılar

Belediyelerin AB proje bürolarında görev yapan personeli, belediyenin proje yazımı konusunda kendini geliştirebilecek ve proje üretebilecek tüm bölümlerinde görev yapan personeli ve orta düzey yöneticileri