Kişisel Gelişim Eğitimleri

Problem Çözme ve Stres Yönetimi

Çalışanların gerek kurum içinde ve gerekse vatandaşa verilen hizmetlerde ortak bir problem çözme anlayışına sahip olmaları verimlilik ve ortak bir kurum kültürünün gelişmesi açısından büyük bir öneme haizdir. Ayrıca, yoğun belediyecilik çalışmalarında ortaya çıkan stres unsurunun iyi tanımlanması, yönetilmesi ve avantaja çevrilmesi kurumları güçlü ve dinamik kılmaktadır. Problem çözme ve stres yönetimi eğitimi; bu hedefleri gerçekleştirmek için pratik, kolay anlaşılabilir bilgiler ve interaktif oyunlar ile birlikte sunulmaktadır.

Hedefler

Katılımcıların problem çözme ve stres yönetimi konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu konulardaki öz güvenlerinin artırılması hedeflenmektedir.

İçerik

 • İnsan İlişkilerinin Temel Unsurları

 • İletişim Hataları ve Çözüm Yöntemleri

 • Belediyecilikte Departmanlar Arası Etkili İletişim

 • Belediyecilikte Vatandaş ile Etkili İletişim

 • Problem nedir? Türleri Nelerdir? (Yönetimsel, süreç, bireysel, zaman yönetimi vb…)

 • Problemleri Avantaja Dönüştürme Teknikleri

 • İletişim ve İkna Teknikleri

 • Stres nedir? Kaynakları Nelerdir?

 • Pozitif ve Negatif Stres Kaynaklarının Ayrıştırılması

 • Stres Yönetimi ve Pozitif Çözümleme Şablonları

 • Bedensel ve Düşünsel Stres Etkilerinin Ortadan Kaldırılmasına Yönelik

Pratik Teknikler

 • Katılımcıların Eğitim Konularını Davranışlarına Yansıtmalarını Sağlayacak

İnteraktif Oyunlar

Süre

1 gün

Katılımcılar

Tüm belediye yönetici ve çalışanları.