Mevzuat Eğitimleri

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

Eğitimin İçeriği

  • Amaç ve kapsam

  • Tanımlar

  • Genel Esaslar

  • Parsel ve Yapılarla İlgili Hükümler

  • Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında ve Kırsal Yerleşik Alanlarda Uygulanacak Esaslar

  • Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar

Hedefler

  

İçerik

 

Süre

2 saat

Katılımcılar