Mevzuat Eğitimleri

Otopark Yönetmeliği ve Uygulama Esasları Eğitimi

Eğitimin İçeriği:

·         Genel esaslar

·         Bina ve parsel otoparklarının düzenlenme esasları

·         Bölge ve genel otoparkların düzenlenme esasları

·         Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları

·         Yapı ruhsatı ve kullanma izinlerinin verilmesi

·         Otoparkların amacı dışında kullanılamayacağı

·         Otopark bedelinin tespit, tahakkuk ve tahsili

·         Otopark hesabından yapılacak harcamalar

Hedefler

 

İçerik

 

Süre

3 saat

Katılımcılar