Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kurum İçi İletişim Becerileri

Birbirini anlayan, kolayca anlaşan, mutlu ve huzurlu çalışanlar ile ekip çalışması oluşturmak, daha iyi hizmet veren kurum olabilmenin önemli bir koşuludur. Kurum içi iletişimde iyi olan kurumlar başarılı bir kurum olma yönünde avantajlı bir pozisyondadır. Eğitim kapsamında, çalışanların birbirini doğru anlaması, iletişim çatışmalarını yönetme, çalışanların motivasyonu, stres ve başa çıkma yöntemleri işlenecektir.

Hedefler

Katılımcıların kurum içi iletişim becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

İçerik

  • Kurum İçi İletişim

  • Çalışanların Motivasyonu

  • Stres ve Baş Edebilme Becerisi

  • İşyerinde Birbirimizi Anlayabilmek

  • İşyerinde Sevilmeyen Kişilikler

  • Sen Dili, Ben Dilini Kullanmak

  • Birbirimizi Nasıl Uyaracağız?

  • Nasıl Tepki Göstereceğiz

Süre

Yarım gün

Katılımcılar

Tüm belediye yönetici ve çalışanları (Azami 30 kişi)