Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kurum İçi Çatışma Yönetimi ve Değer Yaratma

 

Hedefler

Katılımcıların yaşantıda kaçınılmaz olan çatışmalara karşı daha gerçekçi ve sonuca yönelik bakış kazanabilmeleri, karşılaşılan problemler durumunda uygulayabilecekleri yapısal taktikleri içselleştirmeleri, mevcut çatışma ve problem çözme yönetiminde ikna edebilme ve uzlaşı kültürünü başarı ile kazan – kazan felsefesi doğrultusunda yaşamlarına geçirebilmeleri hedeflenmektedir. 

İçerik

Katılımcıların zaman yönetimi konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

  • Çatışmanın Anlamı ve Sebep Analizi

  • Çatışmanın Safhaları

  • Çatışma Kaynakları

  • Çatışmada Problem Çözme Yaklaşımı

  • İkna ve Assertive Uzlaşma Metodolijisi

  • Çatışma ve Problem Çözme Sürecinden Kazanımlar

Süre

1 ya da 2 gün seçenekleri mevcuttur

Katılımcılar

Tüm belediye yönetici ve çalışanları.