İleri Yöneticilik Eğitimleri

Koçluk Yapan Liderler Yaratmak

Koçluk, rekabet koşulları altında fark yaratmak istendiğinde, potansiyeli yüksek kişilerin yöneticiliğe ilk geçişinde, orta kademe yöneticilerin üst kademe yöneticiliğe terfilerinin hazırlık dönemlerinde, yetenek havuzu uygulamalarına seçilen potansiyel yöneticilerin desteklenmesinde, özellikle kurumların önemli değişim süreçlerinde, reorganizasyon dönemlerinde, kurum yöneticilerinin değişimlerinde önemli katkı sağlayan bir metottur. Program, dünyada kullanılan temel prensipler esas alınarak (The Coaching Instıtute) Türkiye’deki realiteye uygun olarak tasarlanmıştır ve gerçek şirketler yönetmiş kişilerin tavsiyelerini, başarı ve başarısızlık hikayelerini de içermektedir.

Hedefler

Katılımcıların yönetim yetkinliklerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi, potansiyellerinin açığa çıkarılması, kişilerin kendilerini ve paydaşlarını tanıması, farkındalık kazanması, etkili yönetim becerileri sergilemesi, takım çalışmasının iyileşmesi ve sinerjinin ortaya çıkması hedeflenmektedir.

İçerik

  • Modül 1-Liderlik Tarzı ve İletişimde Davranış Stilini Tanıma

  • Modül 2-Temel Koçluk Becerileri

A. Koçluk Nedir, Ne Değildir; Danışmanlık ve Mentorluktan Farkları

B. Koçluk Yapacak Yöneticinin Sahip Olması/Geliştirmesi Gereken Kişisel

Beceriler

C. Güçlü Sorular ve Bunların Kullanımı

D. Temel Yönetim Becerileri Yönünden Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

  • Liderlik

  • Motivasyon

  • İnsanları Geliştirmek

  • Takım Geliştirme

  • Delegasyon

  • Geri Besleme

E. Gelişim Alanları ile İlgili Hedef Belirleme

F. Hedefe Ulaşmak İçin Strateji Belirleme

G. Hedefe Uygun Eylemler

H. Koçluk Seansları/Periyodik Görüşme ve İzleme Sistematiği

İ. Role Play/Uygulama

  • Modül 3- Yöneticiler İçin Yetkinlik Bazlı Koçluk Yapma Sistematiği

A. Koçluk Yapılacak Kişinin Pozisyonundan Beklenen Yetkinlikler

B. Yetkinlik Bazlı Ölçümlemeler

C. Kişiye Has Gelişim Alanları Konusunda Mutabık Kalmak/Kişisel Farkındalık

D. Star Tekniği ile Davranış Örnekleri Toplama

E. Koçluk Becerileri Kullanılarak Yetkinlik Geliştirme

F. Yetkinlik Bazlı Gelişimin Ölçümlenmesi

G. Role Play /Uygulama

Süre

2 gün

Katılımcılar

Ekip yöneten tüm yöneticiler veya yönetici adayları, yetenek havuzunda yetiştirilmekte olan potansiyeli yüksek çalışanlar. (16 kişi)