Mevzuat Eğitimleri

Kentsel Korumanın Estetik Boyutu

    Türkiye'de özel ve özgün bir yer edinen kültürel mirasın işlevselliği yüksek düzeyde okunaklılık içerir. Şöyle ki, kültürel miras geçmiş ile bağ kurmak, kök değerlerin devamlılığın sağlanmasında, tarih bilinci ve kentli bilincinin geliştirilmesinde, bütüncül kavrayışının sağlanmasında sürdürülebilirlik ve bağlamsallık kavramları bileşkesinde derin ve işlevsel bir not ve malzeme sunmaktadır. Böylece duygusal ve düşünsel dünyamızda özel ve özellikli bir yer edinen külütrel miras olgusu toplumların kendini bilme deneyimini yaşamasında zamanla, mekanla, varlıkla ve sonsuzla ilişki geliştirmesinde, hatıra vefa kavramları ile bugüne bağlanabilecek, belleği taşıyan sürekliliklerin oluşturulmasında kaynak olarak kabul edilmektedir. Medeniyet birikiminin özgün ürünü tarihi kültürel miras alanlarının korunmasın estetik boyut farklı yönleri ile birlikte ele alınmalıdır. 

Hedefler

 

İçerik

 

Süre

1 saat

Katılımcılar