Mevzuat Eğitimleri

Kentsel Dönüşüm Eğitimi

İçerik:

  • Kentsel Dönüşüm Nedir?

  • Kentsel Dönüşümün Uygulanmasında Kullanılan Araçlar

  • Kentsel Dönüşümün Mevzuattaki Yeri

  • Kentsel Dönüşüm Çalışmasında 6306 Sayılı Kanun İle 5393 Sayılı Kanun Uygulamalarının  Karşılaştırılması

Ø  Kentsel Dönüşüm Veyahut Riskli  Alanın İlan Edilmesi,

Ø  Plan Yapım Ve Onama  Süreçleri, 

Ø  Parselasyon  Yapım Ve Onama Süreçleri,

Ø  Tespitler, Yıkım Ve Kamulaştırma İşlemleri,

Ø  Kira Yardımları,

Ø  Uygulamadaki Yetkiler,

Ø  Proje Onayı Ve Ruhsat İşlemleri,

Ø  Muafiyetler

  • 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama  Yönetmeliği

Ø  Riskli Alan, Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Yapı Süreçleri

Ø  Haklar ve Muafiyetler

  • 5393  ve  6306 Sayılı Kanunlara Göre Uygulamadan Örnekler

Hedefler

 

İçerik

 

Süre

2 saat

Katılımcılar