Mevzuat Eğitimleri

Kamu İhale Sistemi

Eğitimin İçeriği

1.GÜN

 • Kamu İhale Sisteminde Görevli Aktörlerin Yetki ve Sorumlulukları

 • Temel İhale Bilgileri

 • İhale Türlerine Özgü Düzenlemeler

 • İhale Dosyası Hazırlanması


2.GÜN

 • Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

 • Tekliflerin Değerlendirilmesi

 • Doğrudan Temin

 • EKAp da Gerçekleştirilen İşlemler

 • Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme

 • Güncel Mevzuat Değişiklikleri

 • Soru-Cevap

Hedefler

 

İçerik

 

Süre

16 saat

Katılımcılar