Sertifikalı Eğitim Programları

Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı

Belediyelerin mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usuller 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmektedir. Dolayısıyla, belediyeler üstlenmiş oldukları hizmetleri yerine getirirken bu yasalara uygun davranmak durumundadır. 72 saatlik bir eğitim programı olarak tasarlanan Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı ile belediye yönetici ve çalışanlarının söz konusu mevzuat hükümleri konusundaki bilgi ve becerilerinin ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedefler

İçerik

İçerik

1. Ders: Kamu İhale Mevzuatı’na Giriş/Temel İhale Bilgileri

2. Ders: Uygulama İlkeleri ve Yaklaşık Maliyet

3. Ders: İhale Öncesi Hazırlık/ İhale İşlem Dosyasının Hazırlanması

4. Ders: İhale Sürecinde Gerçekleştirilen İş ve İşlemler

5. Ders: Mal Alımı İhalelerine İlişkin Özel Hususlar

6. Ders: Hizmet Alım İhalelerine İlişkin Özel Hususlar

7. Ders: Yapım İşi İhalelerine İlişkin Özel Hususlar

8. Ders: Danışmanlık Hizmet Alım İhalelerine İlişkin Özel Hususlar

9. Ders: İhalelere Katılımda Yeterlik Kriterleri

10. Ders: İş Deneyim Belgeleri

11. Ders: Sınır Değer Tespiti, Aşırı Düşük Teklifler, Bilgi Eksikliği

12. Ders: Sözleşme Sürecinde Gerçekleştirilen İş ve İşlemler

13. Ders: Şikâyet Süreci

14. Ders: Elektronik Kamu Alımları Platformu(EKAP)

15. Ders: Doğrudan Temin

16. Ders: Kamu İhale Sistemindeki Aktörlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

17. Ders: Elektronik Ortamda Teklif Alınan Beyan Usulü Uygulaması ve Elektronik İhaleye Geçiş

18. Ders: İhale Mevzuatı Meselelerine Yaklaşım Yöntemi ve İhale Sisteminin Geleceği

Süre

3 gün

Katılımcılar

Belediyelerde ihale işlemlerini yürüten tüm yönetici ve çalışanlar.