Sertifikalı Eğitim Programları

İş Hukuku Uygulaması Eğitim Programı

Çalışma hayatı dinamik yapısından dolayı sürekli değişim göstermektedir. Mevcut çalışma biçimleri değişmekte ve yeni çalışma biçimleri ortaya çıkmaktadır. Bu değişim nedeniyle çalışma hayatını düzenleyen mevzuatta da sıklıkla değişiklikler yapılmaktadır. Bu programla, sürekli değişen mevzuata ve uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe paylaşılması ve özellikle belediyelerin son dönemde ortaya çıkan alt işverenlik, yıllık izin ve kıdem tazminatına yönelik yükümlülüklerinde karşılaşılabilecek sorunların çözümüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Hedefler

 

İçerik

1. Ders: İş Hukukuna Giriş

2. Ders: İş Sözleşmesi

3. Ders: Ücret Uygulamaları

4. Ders: Çalışma Süreleri

5. Ders: Fazla Çalışma Tatil Çalışması

6. Ders: İzin Uygulaması

7. Ders: Kişiler

8. Ders: İş Sözleşmesinin Feshi

9. Ders: İş Güvencesi

10. Ders: Kıdem Tazminatı

11. Ders: Toplu İş Hukuku

12. Ders: Toplu İş Hukuku

Süre

12 hafta (48 saat)

Katılımcılar

Belediyelerde İnsan Kaynakları birimlerinde çalışan yönetici ve çalışanlar ile ilgili diğer katılımcılar.