Mevzuat Eğitimleri

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı

Eğitim İçeriği:

  • Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  • Plan Değişikliği ve Değer Artış Payının Konusu

  • Değerleme Raporu ve Kıymet Takdir Komisyonu

Başvuru, Değer Artış Payının Tespiti, Kesinleşmesi, Ödenmesi, İdareler Arası Dağılım İşlemleri

  • Çeşitli ve Son Hükümler

Hedefler

 

İçerik

 

Süre

2

Katılımcılar