Mevzuat Eğitimleri

İmar Mevzuatı

 

Hedefler

Katılımcıların imar planlama mevzuatı konusundaki bilgi ve deneyimlerinin artırılması hedeflenmektedir.

İçerik

  • İmar Mevzuatı-3194 Sayılı Kanun

  • Kentsel Dönüşüm-6306 Sayılı Kanun

  • Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği

  • Yapı Denetimi

  • Büyükşehir Belediye Kanunu

  • Yıpranmış Tarihi Kent Dokularında Yenilenme

  • Eski Eser Rölöve Restorasyon-5366 Sayılı Kanun

  • Kıyı Kanunu

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediye yöneticileri ve çalışanları ile meclis üyeleri