Mevzuat Eğitimleri

İmar Hukuku Eğitimi

Eğitim Konu Başlıkları:

  • Hukukun dalları ve Türk Hukuk sistemi içerisinde imar hukukun yeri, kapsamı ve uygulama alanı

  • İmar Hukukun kapsamı ve uygulama alanı

  • İmar planlaması planlamada hiyerarşi, plan çeşitleri ve planlamada yetki tanımlaması

  • Planlamada yetki tanımlaması

  • Ana plan türü olan planlar (Üst Düzey Planlar)

  • Özel Amaçlı Planlar

  • İmar planlarının uygulanması ve uygulama araçları (İfraz, tevhid, terk ve 18. Madde uygulaması)

  • İmar planlarının uygulanması ve uygulama araçları (İmar Kamulaştırmaları)

  • Yapı İzin ve Denetimi

Hedefler

 

İçerik

 

Süre

2 saat

Katılımcılar