Mevzuat Eğitimleri

İlan Reklam Vergisi

Eğitim konu başlıkları:

  • Belediyelerce tahsil edilen ilan reklam vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin nasıl yapılacağı, dikkat edilmesi gereken hususlar

  • Vergilendirme ile ilgili tartışmalı konuların değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik öneriler

Hem mevzuat boyutunun hem de uygulama boyutunun ele alınacağı eğitimde ayrıca tartışmalı konularda değerlendirilecektir. Soru - Cevap bölümleri ile katılımcılara uygulama konusunda yol gösterilmeye çalışılacaktır.

Hedef Katılımcılar:

  • Belediyelerin Mali Hizmetler ve Gelir Servislerinde Çalışan Yönetici ve Personelleri

Hedefler

  

İçerik

 

Süre

1 saat

Katılımcılar