Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı (CCAGP) Proje Yazma Eğitimi

Eğitim Konu Başlıkları:

  • İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı (CCAGP) Hakkında Genel Bilgilendirme

  • İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programına İlişkin Kurallar

  • Başvuru Süreci

  • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçimi

  • Ön Teklif Başvuru Formu-EK A (Annex A: Concept Note-Part A) ile Uygulamalı Proje Teklifi Yazım Çalışması


Hedefler

 

İçerik

 

Süre

12 saat

Katılımcılar