Mevzuat Eğitimleri

İç Kontrol Sistemi

 

Hedefler

İç kontrol sisteminin kurulabilmesi için katılımcı yöntemlerle (çalıştay, anket, toplantı) iç kontrol uyum eylem planının hazırlanmasını sağlamak.

İçerik

 • 5018 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler

 • Kamu Mali Yönetim Sisteminin Temel Felsefesi

 • 5018 Sayılı Kanun’un Kapsamı - Genel Olarak 5018 Sayılı Kanun

 • Mali Yönetim Sistemindeki Aktörler

 • Kamu Yönetiminde Sorumluluk Kavramı

 • Üst Yöneticiler ve Harcama Yetkilileri ile Diğer Aktörlerin Görev ve Sorumlulukları

 • Gerçekleştirme Görevlisinin Yetki Görev ve Sorumlulukları

 • Muhasebe Yetkilisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 • Kamu Görevlilerinin Hukuki Sorumlulukları

 • Kamu Görevlilerinin Cezai Sorumlulukları

 • Kamu Görevlilerinin İdari Sorumlulukları

 • Kamu Görevlilerinin Disiplin Sorumlulukları, Diğer Aktörlerin Sorumlulukları

 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

 • İç Kontrol Standartları

 • İç Kontrol Eylem Planı

 • Ön Mali Kontrol

 • İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması

Süre

2 gün

Katılımcılar

Tüm belediye çalışanları ve yöneticileri.