Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri

Hedeflerle Yönetim

 

Hedefler

Katılımcıların hedef belirleme ve hedeflerle yönetim konusundaki bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

 • Vizyon Kavramı

 • Misyon Kavramı

 • Strateji Kavramı

 • Hedef Kavramı

 • Değerler Kavramı

 • SWOT Metodolojisi

 • Güçlü Yönler (Strenghts)

 • Zayıf Yönler (Weaknesses)

 • Fırsatlar (Opportunities)

 • Tehditler (Threats)

 • Hedefler Piramidi

 • Hedef İndirgeme Prensipleri

 • Balanced Scorecard Hakkında Genel Bilgi

 • Hedefler İndirgenirken Uyulacak Kurallar

 • Smart-C

 • Uygulama: Örnek Hedeflerin Smart-C ‘ye Göre Uyarlanması

 • Hedef Alanları

 • Performans Hedefleri

 • Yetkinlik Hedefleri

 • Deming Döngüsü

 • Kaynaklar/Hedeflerin Bütçelendirme ile İlişkisi

 • Çelişen Hedeflerin Yönetim Örnekleri

Süre

1 gün

Katılımcılar

Performans ve yetkinlik hedeflerini yöneten tüm yöneticiler veya yönetici adayları, yetenek havuzunda yetiştirilmekte olan potansiyeli yüksek çalışanlar. (16-20 kişi)