Mevzuat Eğitimleri

Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Eğitim kapsamında, belediyelerde mali işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi sırasında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgelerin neler olduğu ve harcama belgeleri yönetmeliğinin uygulanmasında karşılaşılan problemler ele alınmaktadır. Bu eğitimin amacı, katılımcıların belediye yönetimini bütünlükçü bir açıdan görmesine, bu yapıyı daha iyi kavramasına ve temel işleyişini anlamasına katkı sağlamaktır.

Hedefler

Katılımcıların ilgili mevzuat hükümleri konusundaki bilgi ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

 • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

 • Ödeme Belgeleri ve Kanıtlayıcı Belgeler

 • Ödeme Yapılacak Kişiler

 • Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler

 • Ödeme Emri ve Muhasebe İşlem Fişinin Hazırlanması

 • Giderin Gerçekleşme Süreci

 • Mahalli İdareler Harcama Belgeleri

 • Ödeme Belgeleri ve Kanıtlayıcı Belgeler

 • Ödeme Yapılacak Kişiler

 • Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler

 • Ödeme Emri ve Muhasebe İşlem Fişinin Hazırlanması

 • Giderin Gerçekleşme Süreci

 • Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri

 • Ödeme Belgeleri ve Kanıtlayıcı Belgeler

 • Ödeme Yapılacak Kişiler

 • Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler

 • Ödeme Emri ve Muhasebe İşlem Fişinin Hazırlanması

 • Giderin Gerçekleşme Süreci

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediyelerin mali hizmetler birimi çalışanları, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri