Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri

Entegre Raporlama

Eğitimin İçeriği

  1. Entegre Raporlama nedir?
  2. Kurumun Kaynaklar (Sermayeler) nelerdir?
  3. Bütünsel düşünce yaklaşımı
  4. Bütünsel düşünce yaklaşımı ile çalışma modeli
  5. Kurum ve Paydaşlar için değer yaratma yaklaşımı
  6. Bütünsel düşünce ile değer yaratma  yaklaşımının hizmet kalitesini güçlendirme ve yaşam kalitesini iyileştirilmesi açısından nasıl kullanabiliriz?
  7. Etkili raporlama ilkeleri olacaktır.


Hedefler

 

İçerik

 

Süre

2 saat

Katılımcılar