Mevzuat Eğitimleri

Emlak Vergisi Kanunu

Eğitimin İçeriği
Belediyelerce tahsil edilen emlak vergisinin yasal dayanakları, konusu, mükellefleri, matrahı, vergiden istisna edilen durumlar, vergi değerinin hesabı ile birlikte tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin nasıl yapılacağı anlatılacaktır. Ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlar ve vergilendirme ile ilgili tartışmalı konuların değerlendirilecektir.
Katılımcı Profili 
Belediyelerin mali hizmetler ve gelir servislerinde çalışan yönetici ve personel 

Hedefler

 

İçerik

 

Süre

1 saat

Katılımcılar