Mevzuat Eğitimleri

Elektronik Haberleşme İstasyonları (Baz İstasyonları)

Eğitimin İçeriği:

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

  • Madde 62

  • Elektronik Haberleşme İstasyonları

  • Geçici Madde 4

  • Mevcut Haberleşme İstasyonları

3194 Sayılı İmar Kanunu

  • Elektronik Haberleşme Altyapılarında Yapı Ruhsatı Alınması

  • Ek Madde 9

  • Geçici Madde 24

Hedefler

 

İçerik

 

Süre

2 saat

Katılımcılar