Mevzuat Eğitimleri

Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv

Örgütler, gerek kendi öz kaynaklarını kullanarak ürettikleri ve gerekse dış kaynaktan gelen bilgi ve belgeleri, doğru karar almak için kullanabildikleri ölçüde rekabet ortamında ön sıralarda yer alabilirler. Bilgi kaynakları katma değer oluşturacak şekilde yönetilebilmelidir. Çünkü bilgi bir kurumda doğru karara dönüştürülebiliyorsa anlamlıdır. Kurumsal bilgi ve belgeleri yönetebilmek ise bir yaşam döngüsünde bilginin üretiminden kullanılmasına, muhafaza edilip, sınıflandırılması ve tasfiyesine kadar birçok fonksiyonu kapsar. Bu fonksiyonlar, sistem anlayışı içerisinde yönetilebilmelidir. Bunu yapabilmek için bilgi ve belge yönetimi uygulamaları mesleki disiplinin öngördüğü kurallar çerçevesinde yürütülmelidir. Bütün bu uygulamalar kurumlardaki müdürlüklerde bilgi ve belge kaybını en aza indirecek, zaman, kaynak ve emek tasarrufu sağlayacaktır. E-devlet kapsamında tüm kamu kurumlarında olduğu gibi belediyelerde de birçok belge yönetimi projesi hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Sürdürülebilir projelerin ortaya çıkması, uygulamaları bilen, bilinçli ve farkındalığı sağlamış personelle mümkün olur.    

Hedefler

Katılımcıların, kurumsal bilgi ve belgeleri yönetebilmek için geliştirilecek projelerde bulunması gereken sistem, kriterler ve uygulamalar hakkında bilgi ve becelerilerin arttırılması hedeflenmektedir.

• Bilginin Anlamı ile Veriden Karara Giden Süreç

• Belgenin Nitelikleri

• Belge Türleri

• Dosyalama Kuralları

• Dosya Türleri

• Bilgi ve Belge Bütünlüğünün Sağlanması

• Dosya ve Saklama Planları

• Arşive Transfer

• Ayıklama-İmha İşlemleri• Arşiv Deposu Uygulamaları

 

İçerik

  

Süre

Yarım Gün

Katılımcılar

Kurumların evrak işlemleri ile yazı işleri ve arşiv birimlerinde çalışan personel.