Sertifikalı Eğitim Programları

Elektronik Belge Yönetimi Eğitim Programı

Elektronik Belge Yönetimi Eğitim Programı 60 saatlik sertifikalı 

bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır. Eğitim programı ile kamu kurumları ve özel işletme gibi örgütlerde elektronik belge yönetimi sistemi (EBYS) uygulamalarında görev alacak nitelikli belge yöneticilerinin yetiştirilmesine katkı sağlanması, kurumların elektronik belge ve arşiv yönetimi projelerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli stratejik planların geliştirilmesine yardımcı olunması hedeflenmektedir.

Hedefler

 

İçerik

1. Ders: Elektronik Belge Yönetimine Giriş ve EBYS Uygulamalarına Bir Bakış

2. Ders: Resmi Yazışma Usul ve Esasları

3. Ders: ISO 15489 Belge Yönetimi Standardının Organizasyonlarda uygulanması

4. Ders: Elektronik Belge Yönetimi Sistem Tasarımı

5. Ders: Elektronik Belge Kullanım Özellikleri ve E-Belgelerin Paylaşımı ve KEP 

Uygulamaları

6. Ders: Dosya Tasnif ve Saklama Planları

7. Ders: EBYS’de Dosya Yönetimi

8. Ders: EBYS’lerde Belge Kayıt İşlemleri

9. Ders: EBYS Uygulamalarında Kurumsallaştırma Çalışmaları

10. Ders: EBYS’yi Projelendirme ve İnsan Kaynakları

11. Ders: EBYS Uygulamalarında Başarı Faktörleri ve Risk Analizi

12. Ders: Elektronik Olmayan Sistemlerle Uyumluluk

13. Ders: E-Kimlik Tespiti Araçları, E-İmza, M-İmza, Kurum Şifresi, Log Tutma, 

E-Yazışma Teknik Rehberi

14. Ders: Erişim Kontrolü ve Güvenlik

15. Ders: Dijitalleştirme İşlemleri

16. Ders: E-Arşiv Yönetimi ve İşlemleri

17. Ders: Üstveri Yönetimi

18. Ders: EBYS Uygulama Yazılımlarının Sağlanması

19. Ders: TS 13298 Kamu Akreditasyon Gereksinimlerinin İncelenmesi

20. Ders: Yazılım Sunumları

Süre

60 Saat

Katılımcılar

Belediyelerin yazı işleri ve arşiv birimlerinde görevli yönetici ve çalışanlar ile ilgili 

diğer katılımcılar.