Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Davranışsal Hedef Modülü

Bu eğitim kurumlarda eğitim isteklerinin altında yatan asıl gelişim ihtiyacının çıkartılması, eğitimin başarısını belirleyen en temel adım olduğunu anlatmaktadır.

Hedefler

Gerçek ihtiyaca uygun, yetişkin öğrenme prensiplerine dayanan ve yaratıcı tasarımlar ile eğitimlerin etkisini ve katacağı değeri arttıran bir eğitim hedeflenmektedir.

Bu modüle katılan eğitim gelişim profesyonelleri;

  • Kurumlarında, eğitim isteklerinin altında yatan asıl gelişim ihtiyaçlarının ortaya çıkartılması,

  • Gerçek ihtiyaca uygun, yetişkin öğrenme prensiplerine dayanan ve yaratıcı tasarımlar ortaya çıkarmak için bilgi ve becerileri edineceklerdir.

İçerik

  • Düşünülmesi gereken sorular,

  •  Bir öğretim tasarımı ihtiyacımızı karşılar mı?,

  • İhtiyaç türleri ve veri kaynakları,

  • İhtiyaç analizi yapma,

  •  Örnek ihtiyaç değerlendirme planı,

  •  Davranışsal hedef,

  •  Değerlendirme ve ölçme yaklaşımı.

Süre

16 saat

Katılımcılar

Belediyelerde İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğü vb. birimlerde görev alan yönetici ve çalışanlar ve ilgili diğer kişiler.