Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri

Depreme Hazırlık ve Temel Afet Bilinci Eğitimi

5393 Sayılı Belediye Kanunun 53. Maddesi gereği, yaygın olarak deprem vb afetlere hazırlıklı olma, zarar azaltma ve planlama konularında halka eğitim verilmesi ve bu eğitimleri verecek olan eğiticilerin oluşturulması gerekir.

Hedefler

Belediyelerin halkı depreme hazırlık ve temel afet bilinci konusunda eğitecek eğitmenleri yetiştirmek.

İçerik

  • Toplumsal Bilinçlendirme Teknikleri

  • Temel Afet ve Korunma Bilgileri

  • Kampanya Hazırlama ve Değerlendirme

Süre

1 gün

Katılımcılar

AKOM çalışanları ve ilgi diğer belediye çalışanları.