Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri

COVID-19 Kapsamında Yeni Normal Kavramı ve Yerel Yönetimlerde Alınacak Tedbirler

Ülkemiz, küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgınından olumsuz olarak etkilenmiştir.  Gerçekleştirilen mücadele sonrasında günlük vaka sayıları belli düzeye indirgendikten sonra, küresel ölçekte bir aşı bulunup, salgının yeryüzünden tamamen kaldırılıncaya kadar Covid-19 virüsü ile beraber yaşamak zorunda kalacağımız gerçeği ile karşı karşıyız.

Bu salgının devam ettiği sürece; toplumsal yaşantımızın her alanında devletimizin ortaya koyduğu yaklaşım ile “Yeni Normal” kavramı bu süreçte devamlı gündemimizde ve ihtiyaçlara göre güncellenerek yaşantımızın bir parçası olacaktır.Yerel yönetimler; gerek çalışanlarının gerekse hizmet verdiği vatandaşların bu salgından daha az etkilenmesi için “Yeni Normal” kavramı çerçevesinde bazı düzenlemeler almak zorunda kalmaktadır.

Bu eğitim, yerel yönetimlerin çalışanları ve vatandaşların ziyaretleri çerçevesinde alabilecekleri önlemleri kapsayacaktır.

Konu Başlıkları

·            Covid-19 Süreci ve Yaşananlar

·            Kişisel Tedbirler

§  Sosyal Hayat

§  Çalışma Hayatı

·            İşyerleri İçerisinde Alınacak Tedbirler

§  Çalışma Biçimleri

§  Birimlerde Alınacak Tedbirler

§  İşyerine Giriş ve Çıkışlar

§  Asansörler ve Güvenlik Girişi

§  Yemekhane, Kafeterya ve Çay Ocakları

§  Ortak Alanlar

§  Görev Araçları

§  Personel Servisleri

§  Ziyaretçi Yönetimi


Kayıt için tıklayınız: http://quq.la/j8M8r

Hedefler

 

İçerik

 

Süre

2 saat

Katılımcılar