Mevzuat Eğitimleri

Belediyelerde Varlık/Taşınmaz Yönetimi

 

Hedefler

Katılımcıların belediye varlık/taşınmaz yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

  • Belediyelerde Varlık/Taşınmaz Yönetiminin Gerekliliği, Modelleri ve Uygulamaları

  • Belediyelerin Taşınmazlarını Elden Çıkarma Yöntemleri Kamu İdareleri ile Belediyeler Arasında Taşınmaz Devir Yöntemleri ve Uygulamaları

  • Yerel Yönetimlerde Taşınmazların Varlığının Tespiti, Kaydı ve Envanteri Çalışmaları

  • Yerel Yönetimlerde Taşınmazların Değerleme İşlemleri ve Bu Alanda Gözlenen/Yaşanan Önemli Sorunların Değerlendirilmesi Belediyelerde Varlık Yönetim Durum Modelleri ve Geliştirilmesi

  • İmar Uygulamasının (Arsa-Arazi Düzenlemesinin) Temelleri ve Önemli Sorunları

Süre

5 gün

Katılımcılar

Belediyelerin varlık/taşınmaz yönetimi konusunda görevli tüm yönetici ve çalışanları.