Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri

Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi küçük, büyük, özel ya da kamu ayrımı olmaksızın, tüm kuruluşlarda uygulanabilecek bir felsefe, bir yönetim anlayışıdır. Üst yönetimden başlayarak, en alt çalışana kadar herkesi kapsayan ve sürekli iyileştirmeyi temel amaç edinen bu anlayışı, toplam kalite yönetimini uygulamada kullanılan teknikleri ve bu konudaki kazanımları yakından tanımak, belediye yönetici ve çalışanlarına hizmetlerin yürütülmesi konusunda farklı bir bakış açısı sağlayacaktır.

Hedefler

Belediyelerin yönetici ve çalışanlarını toplam kalite yönetimi anlayışı ve uygulama teknikleri konusunda bilgilendirerek, sürekli iyileştirme felsefesi ve toplam kalite yönetiminin kazanımları hakkında bir bilinç oluşturmak.

İçerik

 • Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi

 • Kalitenin Tarihsel Gelişimi

 • Toplam Kalite Yönetiminin Faydaları

 • Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları

 • Üst Yönetimin Liderliği

 • Müşteri Odaklılık

 • Tüm Çalışanların Katılımı

 • Sürekli İyileştirme

 • Önleyici Yaklaşım

 • Ölçüm ve İstatistik

 • Ekip Çalışması

 • Çalışanların Eğitimi

 • Toplam Kalite Yönetimini Uygulamada Kullanılan Modeller

 • Toplam Kalite Yönetimini Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler

 • Toplam Kalite Kültürünü Yerleştirme

 • Çalışanların Katılım Yöntemleri

 • Kalite Proje Ekipleri

 • Süreç İyileştirme Ekipleri

 • Kalite Çemberleri

 • Uygulama ve Grup Çalışmaları

Süre

1 gün

Katılımcılar

Kuruluşlarında toplam kalite yönetimi anlayışını ve sürekli gelişimi sistematik bir biçimde uygulamayı hedefleyen yönetici ve çalışanlar. (20 kişi)