Mevzuat Eğitimleri

Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Mevzuatı

İktisadi faaliyetlerin ve buna bağlı olarak teknolojik gelişmelerin hızla arttığı günümüz dünyasında, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu hizmeti yapan kurumların hedeflerine ulaşabilmesi için teknolojik yatırımların yanı sıra, insan faktörüne de yatırım yapması gerekmektedir. Dolayısıyla, sürecin iyi değerlendirilebilmesi için var olan veya olması gereken insan kaynağının iyi irdelenmesi, eksik ve hatalı yönlerinin tespit edilmesi ihtiyaç var ise iyileştirme süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Eğitim, bu konudaki tabi olunan mevzuat çerçevesinde belediyelerdeki insan kaynakları süreçlerinin yönetimi açısından katılımcılara fayda sağlayacaktır.

Hedefler

Katılımcıların insan kaynakları yönetimi ve bu konudaki temel mevzuat konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

İçerik

 • Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi:

 • Kamu Personel Yönetimi

 • Seçme ve Yerleştirme

 • Personel ve İdari İşler

 • Performans Yönetimi

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu:

 • İstihdam Şekilleri

 • Hizmet Sınıfları

 • Mali ve Sosyal Haklar

 • İzin

 • Mal Beyanı

 • Disiplin İşlemleri

Süre

2 gün

Katılımcılar

Belediyelerde İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğü, Stratejik Planlama Müdürlüğü vb. birimlerde görev alan yönetici ve çalışanlar ve ilgili diğer kişiler.