İleri Yöneticilik Eğitimleri

Belediyelerde Ekip Liderliği

Günümüzde yöneticilerin başarısı için liderlik gerekli bir unsurdur. Yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu eğitim ile belediyede çalışan yöneticilerin çağdaş yönetim teknikleri ve etkin liderlik yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanarak sevk ve idare kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, katılımcılara ekip liderliği teknikleri ve bu konuda gerekli olan bilgilere geniş bir açıdan bakma fırsatı sunulacaktır.

Hedefler

Katılımcıların, ekip liderliğinin önemi ile ilgili algılama ve farkındalıklarının artırılması ve mevcut becerilerini geliştirmeleri için gereken teknikleri uygulayabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.

İçerik

 • Yönetim, Yönetici ve Lider Kavramı

 • Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları

 • Ekip, Ekip Liderliği, Ekip Çalışması

 • Etkili İletişim Becerileri (Beden Dili, Ses, Sözcükler)

 • Ekibi Tanıma

 • Soru Sorma, Dinleme, Empati ve İkna Stratejileri

 • Ekibe Liderlik Yapma Becerileri

 • Kişisel Swot ve Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi

 • Güçlendirme, Yetki Devretme, Karar Verme

 • Motivasyon

 • Çatışma Yönetimi

 • Müzakere Yönetimi

 • Toplantı Yönetimi

 • Zaman ve Stres Yönetimi

Süre

1 gün

Katılımcılar

Belediyelerde çalışan yönetici ve yönetici adayları ile liderlik yetkinliklerini geliştirmek isteyen diğer katılımcılar.