Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri

Belediyeler için Eşitlik Temelli Stratejik Planlama

Eşitlik Temelli Stratejik Planlama ve Bütçeleme (ETSPB) elimizdeki kaynakların yarısını erkeklere yarısını kadınlara ayırmak demek değildir veya kadınlar için ayrı bir bütçe veya birim oluşturmak da değildir. ETSPB yerel yönetimlerin kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaları için önemli olanaklar sunar. Bu yöntem ile belediyeler, hizmet götürdükleri tüm farklı toplum kesimlerinin farklılaşan ihtiyaç, talep ve önceliklerini bilerek harcamalarını buna göre planlar ve önceliklendirebilirler. Bu şekilde hem sahip olunan kaynaklar daha etkin bir şekilde birim ve faaliyetler arasında dağılırken, hizmet sunumunun da daha eşitlikçi olması sağlanabilir.


Eğitim Programı:

21-22 Mayıs 2020 saat: 14.30-16.30

 1. Giriş: Cinsiyet Nedir? Nasıl Eşitsizlik Yaratır?
 • Cinsiyet Eşitliği’nde neredeyiz? 
 • Temel Kavramlar: Cinsiyet, Kent hakkı ve Cinsiyet Eşitliği
 • Yasal Mevzuat ve Ulusal, Bölgesel Planlarda Cinsiyet Eşitliği ve ¨TCDB¨
 1. Yerel Yönetimler Cinsiyet Eşitliğine Nasıl Katkı Sağlayabilirler? 
 • Yerel hizmetler ve cinsiyet eşitliğine etkileri
 • Kent Hakkı ve farklı hizmet temaları temelinde cinsiyet eşitliği  
  • Barınma
  • Hareketlilik
  • Kentsel hizmetlere erişim
  • Güvenlik
  • Kentsel Demokrasi-katılım
 1. Eşitlik Temelli Stratejik Planlama ve Bütçeleme Nedir? Nereden Başlamalı? 
 • Üst Yönetimin kararlılığı ve niyet beyanı
 • Politika yapım sürecine eşitlik perspektifinin entegrasyonu
 • Hizmetlerin ¨Eşitlik Etki Değerlendirmesi¨ ve analizi
 • Farklı bütçe gösterimlerinin eşitlik ile ilişkilendirilmesi ve değerlerinin analizi
 1.  Yerel Hizmet Planlaması ve Sunumunda Eşitlik, İyi örnekler
 • Dünya’dan Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Çalışmaları
 • Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitlik Şartı ve Yerel Hizmet Sunumunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Neden Önemlidir?
 • Türkiye’den Örnekler
 • Çıkarılan Dersler

21 Mayıs 2020 saat: 14.30-16.30 için kayıt linki: http://quq.la/fnTaV

22 Mayıs 2020 saat: 14.30-16.30 için kayıt linki: http://quq.la/PnVr2

Hedefler

 

İçerik

 

Süre

4 saat

Katılımcılar