Mevzuat Eğitimleri

Belediye ve Büyükşehir Belediye Mevzuatı

Belediyeler ülkemizdeki en önemli yerel yönetim birimleridir. Türkiye’de farklı türde belediyeler söz konusudur. Bunların yapısı ve işleyişi birbirinden farklılık gösterir. Bu eğitim çerçevesinde, büyükşehir sistemi içindeki belediyeler ile büyükşehir sistemi dışındaki il, ilçe ve belde belediyeleri ele alınarak, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu bağlamında temel hususlara değinilmesi amaçlanmaktadır. 

Hedefler

Katılımcılara belediye ve büyükşehir belediyesiyle ilgili temel mevzuat bilgilerini vererek, bir sistem bütünlüğü içinde Türkiye’deki yerel yönetim sistemi hakkında bilgilerini attırmak.

İçerik

 • Yerel Yönetimler ve Belediye

 • Türkiye’deki Yerel Yönetim Sistemi

 • Yerel Yönetimlerin Anayasal Konumu

İki Farklı Sistem ve Belediye Türleri 

 • İl, İlçe, Belde Belediyeleri

 • Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri

 • Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Belediyelerin Yetki ve Sorumlulukları

 • Belediyelerin Yetki ve Sorumlulukları

 • Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Yetki ve Sorumlulukları

Belediyelerin Organları ve İşleyişi

 • Başkan

 • Meclis

 • Encümen

 • Belediyelerin Organizasyon Yapısı ve Personeli

 • Belediyelerin Diğer Kurumlarla İlişkileri

Süre

8 saat

Katılımcılar

Belediye yönetici ve çalışanları, meclis üyeleri ve belediye mevzuatı ve yerel yönetim sistemi hakkında bilgi ve becerilerini attırmayı hedefleyen diğer katılımcılar.