Mevzuat Eğitimleri

Baz İstasyonları ve Geçiş Hakkı Ücretleri

Eğitim İçeriği

Belediyelerce tahsil edilen baz istasyonları ve geçiş hakkı ücretlerinin hukuki altyapısı, nasıl tahsil edilebileceği, bu gelirlerin tahsilinde rol alacak belediye birimleri ve görevleri, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yetki ayrımı, tahsilatın paylaşılması ile ilgili mevzuat ve uygulamada yaşanan sorunlar ile ilgili tartışmalı konuların değerlendirilmesi.

Katılımcı Profili

Belediyelerin mali hizmetler ve gelir servislerinde çalışan yönetici ve personel

Hedefler

 

İçerik

 

Süre

1 saat

Katılımcılar