Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri

Akıllı Şehir Uygulamaları Eğitimi

Akıllı Şehir Uygulamaları Hakkında Bilgi Verir.

Hedefler

Üyelerinin Akıllı Şehirler konusundaki kapasitesini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedeflemektedir.

İçerik

  • Kentleşme ve Akıllı Şehirler

  • Akıllı Şehirlerin Faydaları

  • Dünyadan Örnekler-Akıllı Şehir İnisiyatifleri

  • Dünyadan Örnekler-Akıllı Şehir Uygulamaları

  • Türkiye'de Akıllı Şehir Örnekleri

  • Akıllı Yönetişim

  • Akıllı Mobilite

  • Akıllı Çevre

  • Akıllı Ekonomi

  • Akıllı Yaşam ve Akıllı Toplum

Süre

16 saat