Yönetim ve Sistem Geliştirme Eğitimleri

AB Horizon 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı (Green Deal Call) için Online Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi

Eğitimin Aşamaları

1.Aşama: Proje Fikrinin Üretilmesi

2.Aşama: Proje Teklifinin Çağrıya Uygun Şekilde Tasarlanması ve Kurgulanması

3.Aşama: Proje Ortakları Arama ve Projenin Ortaklarından Oluşan Konsorsiyumun Oluşturulması (genellikle programa üye 3 ülkeden minimum 3 proje ortağının proje konsorsiyumuna dahil olması gerekir)

4.Aşama: Başvuru Süreci, SEDIA (Single Electronic Data Interchange Area) Portalıyla Proje Teklifinin Hazırlanması ve Avrupa Komisyonu’na Online Gönderilmesi

5.Aşama: HACKATHON Yöntemi ile Yeşil Mutabakat Konulu Proje Geliştirme

Hedefler

  

İçerik

  

Süre

12 saat

Katılımcılar