Proje Döngüsü Yönetimi

07-05-2020 13:30 den 20-05-2020 15:30 (Turkey)

Eminönü, Türkiye

PCM Giriş Ders 1.1

 • İbrahim Coşkun
 • 07-05-2020 10:00

Proje Fikri Türetme Uygun Hibe Programları Arama Proje Döngüsü Yönetimi (PCM-Project Cycle Management) ...

PCM Giriş Ders 1.2

 • İbrahim Coşkun
 • 07-05-2020 11:30

Proje Fikrinin Analizi Problem, Paydaş, Hedef ve Strateji Analizi ...

Proje Fikrini Oluşturma Ders 2.1

 • İbrahim Coşkun
 • 08-05-2020 11:00

Sesli ve Görsel Dijital Araçlarla Proje Fikrini Tasarlama ve Planlama ...

Proje Fikrini Oluşturma Ders 2.2

 • İbrahim Coşkun
 • 08-05-2020 12:30

Mantıksal Çerçeve Matrisi (Logical Framework Matrix) Sonuçlar Zinciri (Results Chain) Objektif Doğrulanabilir Göstergeler ve Riskler ...

Uzaktan Etkileşimli Proje Teklifi Yazma Ders 3.1

 • İbrahim Coşkun
 • 11-05-2020 10:00

Proje Fikrini Senaryolaştırma: Amaçlar ve Hedefler ...

Uzaktan Etkileşimli Proje Teklifi Yazma Ders 3.2

 • İbrahim Coşkun
 • 11-05-2020 11:30

Proje Fikrini Senaryolaştırma: Hibe /Teklif Çağrısı Öncelikleri ile İlişkilendirme ...

Uzaktan Etkileşimli Proje Teklifi Yazma Ders 3.3

 • İbrahim Coşkun
 • 12-05-2020 10:00

Proje Fikrini Senaryolaştırma: Gerekçelendirme, Hedef Gruplar ve Nihai Yararlanıcılar. ...

Uzaktan Etkileşimli Proje Teklifi Yazma Ders 3.4

 • İbrahim Coşkun
 • 12-05-2020 11:30

Proje Fikrini Senaryolaştırma: Beklenen Sonuçlar ve Etkiler ...

Uzaktan Etkileşimli Proje Teklifi Yazma Ders 3.5

 • İbrahim Coşkun
 • 13-05-2020 10:00

Proje Fikrini Senaryolaştırma: Sürdürülebilirlik Konuları ...

GANTT Diyagramı ile Faaliyet Planı, Faaliyet Bütçesi Ders 4.1

 • İbrahim Coşkun
 • 18-05-2020 10:00

Proje Fikrinin Faaliyet Plan Proje Fikrinin Faaliyet Bütçesi Planı:  Maliyetlerin Tanımlanması ...

GANTT Diyagramı ile Faaliyet Planı, Faaliyet Bütçesi Ders 4.2

 • İbrahim Coşkun
 • 18-05-2020 11:30

Proje Fikrinin Faaliyet Bütçesi Planı:  Maliyetlerin Tanımlanması, Maliyetlerin Gerekçelendirmesi ...

Proje Teklifinin Uygulama ve İzleme Süreci Ders 5.1

 • İbrahim Coşkun
 • 20-05-2020 10:00

Proje Fikrinin Uygulama Süresi  (Faaliyet Bütçesiyle Faaliyet Planının Uygulanması) *Örnek Kabul Olmuş Bir Hibe Projesinin İncelemesi* ...

Proje Teklifinin Uygulama ve İzleme Süreci Ders 5.2

 • İbrahim Coşkun
 • 20-05-2020 11:30

Proje Fikrinin Değerlendirme ve İzleme Süreci  (Sonuç Odaklı İzleme: ROM-Results Oriented Monitoring) ...