Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Online Eğitimi

23-06-2020 14:30 den 07-07-2020 16:30

Eminönü, Türkiye

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, 6306 ve 5393 sayılı Kanunlar kapsamında uygulamalı örnekler ile kentsel dönüşüm işlemleri, kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanmasına ilişkin ilke ve esaslar, 2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı Kanun kapsamında sit bölgesi ve yenileme alanı uygulamaları, sığınak yönetmeliği gibi konuların ayrıntıları ile anlatılacağı bu eğitim programı 6 dersten oluşacaktır. Planlanan eğitim programına belediyelerimizin imar ve şehircilik, fen işleri ve konu ile ilgili diğer müdürlüklerinde çalışan personelleri katılabilirler.

Konu başlıkları;

·            Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

·            6306 Ve 5393 Sayılı Kanunlar kapsamında uygulamalı örnekler ile kentsel dönüşüm işlemleri

·            Kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanmasına ilişkin ilke ve esaslar

·            2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı kanun kapsamında sit bölgesi ve yenileme alanı uygulamaları

·            Sığınak Yönetmeliği

Kayıt için tıklayınız: http://quq.la/0YaQB
Ne zaman

Başlangıç 23-06-2020 14:30
Bitiş 07-07-2020 16:30

Eğitmen

Abdurrahman Keleş

İrtibat Kişisi

Yerel Yönetim Akademisi
(0212) 402 19 00
yya@mbb.gov.tr