Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Online Eğitimi

23-06-2020 14:30 den 07-07-2020 16:30 (Turkey)

Eminönü, Türkiye

Eğitimin İçeriği

  • Amaç ve kapsam

  • Tanımlar

  • Genel Esaslar

  • Parsel ve Yapılarla İlgili Hükümler

  • Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında ve Kırsal Yerleşik Alanlarda Uygulanacak Esaslar

  • Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar
Ne zaman

Başlangıç 23-06-2020 14:30
Bitiş 07-07-2020 16:30

Eğitmen

Abdurrahman Keleş

Tutor

Abdurrahman Keleş

İrtibat Kişisi

Yerel Yönetim Akademisi
(0212) 402 19 00
yya@mbb.gov.tr