4. Ders

Kişisel Zaman Eğrimiz - Eğitim Programı

  • Zemin İnceleme Derinliği, Sondaj Yer Ve Sayıları

  • Düşey Gerilmeler, Yatay Gerilmeler

  • Temel Çeşitleri

  • Temas Basıncı – Dağılımı Hesaplanması

  • Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü Kapasitesi

  • Taşıma Gücü Yenilmesi, Terzaghi Taşıma Gücü, Yer Altı Suyunun Etkisi Taşıma Kapasitesi Faktörleri, Şekil, Derinlik, Eğim Faktörleri,

  • Taşıma Gücüne “Zeminin Sıkışa bilirliğinin Etkiler

  • Tabakalanmış Zeminlerde Taşıma Gücü, Sağlam Zeminin – Zayıf Zeminin Üzerinde Olma Durumu Zayıf Zeminin- Sağlam Zemin Üzerinde Olma Durumu

Gülnur Kayış

Pratik Bilgi

Tarih
23-09-2020 10:30
Süre
1 saat 30 dakika
Yer
zoom