3. Ders

Kişisel Zaman Eğrimiz - Eğitim Programı

    • Zemin İnceleme Derinliği, Sondaj Yer Ve Sayıları

    • Düşey Gerilmeler, Yatay Gerilmeler

    • Temel Çeşitleri

    • Temas Basıncı – Dağılımı Hesaplanması

    • Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü Kapasitesi

    • Taşıma Gücü Yenilmesi, Terzaghi Taşıma Gücü, Yer Altı Suyunun Etkisi Taşıma Kapasitesi Faktörleri, Şekil, Derinlik, Eğim Faktörleri,

    • Taşıma Gücüne “Zeminin Sıkışa bilirliğinin Etkiler

    • Tabakalanmış Zeminlerde Taşıma Gücü, Sağlam Zeminin – Zayıf Zeminin Üzerinde Olma Durumu Zayıf Zeminin- Sağlam Zemin Üzerinde Olma Durumu


    Gülnur Kayış

    Pratik Bilgi

    Tarih
    22-09-2020 14:00
    Süre
    1 saat 30 dakika
    Yer
    zoom