Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Eğitimi

04-02-2021 14:00 den 04-02-2021 16:00

Eminönü, Türkiye

Eğitimin İçeriği:

 • Kişisel verilerimizi nasıl koruruz? Haklarımız nelerdir?

 • Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri nedir ve işleme şartları

          nelerdir?

 • Kişisel veriler toplanmadan önce kişinin açık rızası nasıl alınmalıdır?

 • Açık rıza olmadan kişisel veri işleme şartları nelerdir?

 • Kişisel veriler ne zaman silinmeli ve yok edilmelidir?

 •  Kişisel verilerin anonimleştirilmesi ve veri minimizasyonu nasıl yapılmalıdır? 

 • Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlara aktarım şartlar nelerdir?

 • Veri işleyen ve veri sorumlusu kimdir?

 • Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü nedir?

 • Veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri nelerdir?

 • Kişisel veri işlemede uyulması gereken teknik ve idari tedbirler nelerdir?

 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde hangi tedbirler alınmalıdır?

 • Kurumlarda işlenen kişisel verilerin korunması için çalışanlar nelere dikkat etmelidir? Riskler nelerdir?

 • İlgili Kişinin hakları nelerdir?

 • Kişisel Veri Koruma Kurumu ve Kurulu’nun faaliyetleri nelerdir?

 • VERBİS - Veri Sorumluları Sicili Nedir?

 • Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili suçlar ve cezalar nelerdir?

 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili Kabahatler ve idari para cezaları

nelerdir?

 •  Veri ihlali bildirimi nasıl yapılır?

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı dışında kalan istisnalar nelerdir?

 •  Bireysel kişisel verileri korumak için ne gibi önlemler alınmalıdır?

 • Sosyal medyadaki kişisel verilerimizi nasıl koruruz?

 • Bilgi güvenliği ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?Ne zaman

Başlangıç 04-02-2021 14:00
Bitiş 04-02-2021 16:00

Eğitmen

Özge Evci Eralp

İrtibat Kişisi

Yerel Yönetim Akademisi
(0212) 402 19 00
yya@mbb.gov.tr