Kentsel Korumanın Estetik Boyutu

29-09-2020 12:00 den 29-09-2020 13:00

Eminönü, Türkiye

    Türkiye'de özel ve özgün bir yer edinen kültürel mirasın işlevselliği yüksek düzeyde okunaklılık içerir. Şöyle ki, kültürel miras geçmiş ile bağ kurmak, kök değerlerin devamlılığın sağlanmasında, tarih bilinci ve kentli bilincinin geliştirilmesinde, bütüncül kavrayışının sağlanmasında sürdürülebilirlik ve bağlamsallık kavramları bileşkesinde derin ve işlevsel bir not ve malzeme sunmaktadır. Böylece duygusal ve düşünsel dünyamızda özel ve özellikli bir yer edinen külütrel miras olgusu toplumların kendini bilme deneyimini yaşamasında zamanla, mekanla, varlıkla ve sonsuzla ilişki geliştirmesinde, hatıra vefa kavramları ile bugüne bağlanabilecek, belleği taşıyan sürekliliklerin oluşturulmasında kaynak olarak kabul edilmektedir. Medeniyet birikiminin özgün ürünü tarihi kültürel miras alanlarının korunmasın estetik boyut farklı yönleri ile birlikte ele alınmalıdır. Nerede

Harita Üzerinde Göster!
Yerel Yönetim Akademisi
Marmara Belediyeler Birliği
    Eminönü
    Türkiye
(0212) 402 19 00
yya@mbb.gov.tr

Ne zaman

Başlangıç 29-09-2020 12:00
Bitiş 29-09-2020 13:00

İlgili Dokümanlar

Eğitmen

Marmara Üniversitesi, Aynur Atmaca Can

İrtibat Kişisi

Yerel Yönetim Akademisi
(0212) 402 19 00
yya@mbb.gov.tr