Belediyelerin mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usullerin 5 konu başlığı üzerinden Kamu İhale Mevzuatındaki Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine dayanılarak ele alındığı  Ümit Arslan tarafından verilen  eğitim programı.