İmar Hukuku Eğitimi

19-11-2020 10:00 den 31-12-2020 10:00

--Zoom - Webinar--

Eğitim Konu Başlıkları:

  • Hukukun dalları ve Türk Hukuk sistemi içerisinde imar hukukun yeri, kapsamı ve uygulama alanı

  • İmar Hukukun kapsamı ve uygulama alanı

  • İmar planlaması planlamada hiyerarşi, plan çeşitleri ve planlamada yetki tanımlaması

  • Planlamada yetki tanımlaması

  • Ana plan türü olan planlar (Üst Düzey Planlar)

  • Özel Amaçlı Planlar

  • İmar planlarının uygulanması ve uygulama araçları (İfraz, tevhid, terk ve 18. Madde uygulaması)

  • İmar planlarının uygulanması ve uygulama araçları (İmar Kamulaştırmaları)

  • Yapı İzin ve DenetimiNerede

Harita Üzerinde Göster!
Zoom - Webinar

Ne zaman

Başlangıç 19-11-2020 10:00
Bitiş 31-12-2020 10:00

Eğitmen

İTÜNOVA TTO, Şevkiye Şence Türk

İrtibat Kişisi

Yerel Yönetim Akademisi
(0212) 402 19 00
yya@mbb.gov.tr