İçerik

  • İlan reklam vergisi

  • Tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemleri

  • Beyan, İhbarname, Yoklama Fişi, Ödeme Emri

  • İlan reklam vergisi uygulamasında yaşanan sorunlar

  • Vergi denetimi ve mevzuat altyapısı

  • Denetimde uygulamasında yaşanan sorunlar

  • Belediye Gelirleri Kanunu (İlan reklam vergisi açısından)

  • Vergi Usul Kanunu (Vergilendirme ve denetim maddeleri)